KALENDARZ ZAWODÓW REJONOWYCH KALISZ

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011

 

LP

DATA

PROPOZYCJA

MIEJSCE

PROPOZYCJA

DYSCYPLINA

UWAGI

UCZESTNICY  SZKOŁY/POWIAT

KOMUNIKATY

 1.  

 5.10. 2010

 Godz 11.00

 Chód 10.30

Zmiana terminu przepraszam!

Stadion w Ostrzeszowie

Zmiana terminu

 Brak możliwości przeprowadzenia zawodów powiatowych

Indywidualna LA

sprzęt dla kat jun.mł

Zgłoszenia do dnia 27.09

Na adres : walczak48@interia.pl

 

Reprezentacje powiatów

 Max 3 zaw w konkur

 + 2 sztafety

 1.  

18.11.2010

Godz10.00

ZSP Nr 1

Ostrzeszów

 Drużynowy TS

 Dz i chł

Zgłoszenia do dnia 15.11

Do koordynatora rejonu

ZST Pleszew dz

 ZSPP CKU Marszew

 II LO Kalisz dz

 III LO Kalisz dz

 ZS Nr 1 Ostrzeszów dz

 ZS Nr 2 Ostrzeszów dz

 ZSP Nr 1 Krotoszyn dz

 ZSP Nr 2 Krotoszyn dz

 ZSU Ostrów Wlkp. Dz

 ZSP Nr 1 Kępno dz

 LO Nr I Kępno dz

 

ZST Pleszew chł

ZSPP CKU Marszew

 ZSP Nr 2 Kalisz chł

 III LO Kalisz chł

 ZS Nr 2 Ostrzeszów

 I LO Ostrzeszów

 ZSP Nr 2 Krotoszyn chł

 ZSP Nr 3 Krotoszyn

 IV LO Ostrów Wlkp.

 ZSP Nr 1 Kępno

 LO Nr I Kępno

 1.  

22.11.2010

Godz 10.00

Zmiana terminu / próbne matury/

ZSTE Ostrów Wlkp

ul. Kantaka 6

Piłka Ręczna chł

Zgłoszenia do dnia 17.11 do koordynatora rejonu

Mistrzowie z powiatu

ZSTE Ostrów Wlkp ZST CKU Ostrów Wkpl

II LO Kalisz

LO Pleszew

ZSP Nr 1 Kępno

 1.  

19.11.2010

Godz 10.00

Zmiana terminu !!!

ZSP Nr 2 Kępno

ul.Przemysłowaa

Piłka Ręczna dziew

Zgłoszenia do dnia 17.11

Do koordynatora rejonu

Mistrzowie powiatowi

ZSP Nr 1 Kępno

LO Nr I Kępno

II LO Kalisz

III LO Ostrów Wlkp.

ZSP Koźmin Wlkp.

LO Pleszew

 1.  

3 grudnia.2010

Godz 11.00

Zmiana terminu dziewcząt

 

 

 

2.12.2010

Godz 11.00

PŁYWALNIA

„WODNIK”

Krotoszyn

       Pływanie   drużynowe  dz. sztafety 

  10x50m dow

 

Drużynowe chł

10x50m dow

Zgłoszenia do dnia 25.11

Do koordynatora rejonu

Dla uczestników sztafet zaw indywidualne na dyst 50m kl, i 50 dowl

 Po 2 drużyny z powiatu

 LO Pleszew dz

 I LO Ostrzeszów dz

 II LO Kalisz dz

 I LO Kalisz dz.

 I LO Krotoszyn dz

 ZSP Nr 1 Krotoszyn dz

 

 

Po 2 drużyny z powiatu

 LO Pleszew chł

 I LO Ostrzeszów chł

 Kalisz

 Kalisz

 I LO Ostrów Wlkp. chł

 I LO Krotoszyn chł

 ZSP Nr 1 Krotoszyn chł

 1.  

9.12.2010r

Godz 10.00

ZSP Nr 2 Kępno

ul. Przemysłowa

 Halowa Piłka nożna

 Zgłoszenia do 30.11.

Do koordynatora rejonu

Mistrzowie powiatowi

 I LO Ostrzeszów

 ZST Pleszew

 I LO Krotoszyn

 Ostrów Wlkp.

 IV LO Kalisz

 ZSP Nr 1 Kępno

 ZSP Nr 2 Kępno

 

 1.  

27 stycznia

Godz 9.00

 

 

 

Turniej elim

 18 stycznia

  Godz. 10.00

 

 

 

  20 stycznia

   Godz 9.00

 

 

 

   Ostrów Wlkp.

  Hala Sportowa

   KS  ”STAL

 ul.Kusocińskiego

 

 

 

  Kalisz  II LO

ul. Szkolna 5

 

 

 

 Ostrów Wlkp. sala

  ZSTE ul. Kantaka

Koszykówka chłopców

 

 

 

 

 

 

 

  Koszykówka

      chłopców

 Potwierdzenie udziału do koordynatora rejonu

Do dnia 12.01.br

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finał  3 drużyny

1m ZSTE Ostrów Wlkp

2m  II LO Ostrów Wlkp.

3m  II LO Kalisz

 

Grupa „A”

 II LO Kalisz

 I LO Krotoszyn

 I LO Ostrzeszów

 

Grupa „B”

 I LO Pleszew

 ZSP Nr 1 Kępno

 ZSTE Ostrów Wlkp.

 1.  

 26 stycznia

Godz 9.00

 

 

 

 

 Turniej elim

 17 stycznia

  Godz. 10.00

 

 

 20 stycznia

 Godz 10.00

 Ostrów Wlkp.

 Sala  ZSTE

  ul. Kantaka 6

 

 

 

 

 Kalisz II LO

 ul. Szkolna 5

 

 

     Ostrów Wlkp.

 Sala Zespołu Szkół

     Usługowych

     ul. Wolności

 Koszykówka

 Dziewcząt

 

 

 

 

 Potwierdzenie udziału do koordynatora rejonu do dnia 12.01.br

 Finał 3 drużyny

1m II LO Ostrów Wlkp.

2m III LO Ostrów Wlkp

3m II LO  Kalisz.

 

 Gr „ A”

  II LO Kalisz

  I LO Ostrzeszów

  I LO Pleszew

 

 Gr „B”

 III LO  Ostrów Wlkp.

 ZSP Nr 1 Kępno

 I LO Krotoszyn

 

 1.  

     Finał

 21 lutego

   Godz  10.00

 

 

 

 Turnieje elim

 24. stycznia

  Godz 10.00

 

 

 

  25 stycznia

   godz 10.00

  

    Zmiana

    terminu

   15 lutego

  Godz 10.00

 

 Kalisz sala

 II LO ul. Szkolna

 

 

 

 

 Kalisz sala II LO

 ul. Szkolna 5

 

 

 

 

 Ostrzeszów sala

 I LO ul. Zamkowa

 

 

 

   Kalisz OSRiR

   ul. Łódzka 19

Piłka siatkowa dziewcząt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki

 Potwierdzenie udziału do koordynatora rejonu

 Do dnia 14.01.br

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmian terminu na wniosek uczestników

 Finał 3 drużyny

 1m  II LO Kalisz

 3m I LO Ostrzeszów

 2m  I LO Pleszew

 

Grupa „A”

 II LO Kalisz

 II LO Ostrów Wlkp.

 

 

 Grupa „B”

 I LO Ostrzeszów

 LO Nr I  Kępno

 I LO Krotoszyn

 

 

Grupa „C”

 I LO  Pleszew

 ZS Nr 2 Ostrzeszów

  I LO Kalisz

 

 

 1.  

Finał

   Zmiana

   terminu

  2 marca

 Godz 10.00

 

 

 

 

 Turniej elim

 

 26.01.2011

 Godz 12.00

 

 

 25.01.2011

 Godz 10.00

 

 

 28 stycznia

 Godz 10.00

 Krotoszyn

 Sala I LO

ul. Kołłątaja

 

 

 

 

 

 

Kalisz  II LO

 ul. Szkolna 5

 

 

 Krotoszyn I LO

 ul. Kołłątaja

 

 

    Kępno sala

 ZSP Nr 2 ul. Przemysłowa 10 c

 Piłka siatkowa  chłopców

 Potwierdzenie udziału do koordynatora rejonu

 Do dnia 14.01.br

 Finał 3 drużyny

 I LO Krotoszyn

 ZSP Nr 1 Kępno

 ZSP Nr 1 Krotoszyn

 

 

 

 Grupa „A”

 II LO Kalisz

 I LO Ostrzeszów

 ZSP Nr1 Krotoszyn

 

 Grupa „B”

  I LO Krotoszyn

  IV LO Kalisz

 

 

 Grupa „C”

  ZSP Nr 1Kępno

  I LO Pleszew

 III LO Ostrów Wlkp.

 1.  

 16 marca

Weryfikacja

 11.00-11.30

Próba park

12.40-13.00

Prezentacja

13.20-13.55

Zakończenie

Godz 14.30

 Kalisz sala

     OSRiR

 ul. Łódzka  29

 AEROBIK

 Potwierdzenie udziału

 do dnia 4 marca br

 Po 3 drużyny z powiatu

 II LO Kalisz

 III LO Kalisz

 LO Nr I Pleszew

 ZST Pleszew

 ZSP Nr 1 Kępno

 LO Nr I Kępno

 I LO Ostrów Wlkp.

 II LO Ostrów Wlkp.

 III LO Ostrów Wlkp.

 

 I LO Ostrzeszów

 ZN Nr 1 Ostrzeszów

 1.  

 28 kwietnia

 Godz 10.00

 Kalisz boisko 

   „ORLIK”

ul. Podmiejska

    Piłka nożna

 Potwierdzenie udziału do dnia 20.O4.2011 do koordynatora rejonu.

Turniej rozegrany zostanie na dwóch boiskach równolegle.

Mistrzowie powiatowi

      Kalisz I, II

 ZSE Kalisz

 IV LO Kalisz

 ZS Nr 2 Ostrzeszów

 ZSP Nr 1 Kępno

 ZSP CKU Marszew

 ZS Opatówek

 ZSBE Ostrów Wlkp.

 I LO Krotoszyn

 1.  

   25 maja

 Godz 10.00

  Boiska przy

    Gim Nr 9

   w Kaliszu

ul. H .Sawickiej

       22-24

 Siatkówka plażowa

      dziewcząt

    Potwierdzenie udziału i zgłoszenia do dnia 20 maja br

do koordynatora

         rejonu

 Po 2 drużyny

     z powiatu

 I LO Ostrzeszów

 ZS Nr 1 Ostrzeszów

 LO Godziesze

 II LO Kalisz

 IV LO Kalisz

 LO Pleszew

 ZST Pleszew

 ZSP Nr 1 Krotoszyn

 ZSP Koźmin Wlkp.

 ZSP Nr 1 Kępno

 LO Nr I Kępno

 1.  

   26 maja

 Godz 10.00

 Boiska przy Gim Nr 9 w Kaliszu

 Siatkówka plażowa chłopców

     Potwierdzenie udziału i zgłoszenia do dnia 20.05 br do koordynatora rejonu

 Po 2 drużyny

    z powiatu

 I LO Ostrzeszów

 ZS Nr 1 Ostrzeszów

 ZST Pleszew

 LO Pleszew

 ZSP Nr 1 Krotoszyn

 I LO Krotoszyn

 II LO Kalisz

 IV LO Kalisz

 ZSP Nr 1 Kępno

 ZSP Nr 2 Kępno

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

© - 2010
SZS „WIELKOPOLSKA” ®